Research & Development Centre

Home >Research & Development Centre

Research Scholar Details

Department Name of the Supervisor Name of the Ph.D. Scholar
  Chemistry   Dr.P.Premkumar (Joint Supervisor)   Mr.K.Mohanapandiyan
  Mr.D.Arumugam
  Mr.V.Ponnarasan
  Mechanical   Dr.T.K.Kannan   Mr.Sachin S Raj
  Mr.M.Sudhagar
  Mechanical   Dr.N.Balakrishnan   Mr.M.Jyothilingam
  Ms.R.Abarna
  ECE   Dr.G.Ranganathan   Mr.R.Manikandan
  ECE   Dr.Jennifer S Raj   Mr.K.Karthiban
  EEE   Dr.R.Nagarajan   Mr.S.Sathish Kumar
  Mr.R.Jegan
  Mrs.G.Ramya.
  Mr.S.Kannadhasan
  Ms.R.Banupriya
  EEE   Dr.M.ValanRajkumar   Mr.B.Rajesh Kumar
  Mr.P.Rangasamy
  Mr.S.Thenappan
  Mr.K.Bommaraju
  Mrs.M.Preethi
  Mechanical   Dr.B.Sanjay Gandhi   Mr.M.Prashanth
  Mr.N.Sivakumar
  ECE   Dr.N.Kaliammal   Nil
  EEE   Dr.M.Malarvizhi   Nil
  Chemistry   Dr.M.Prabakaran   Nil
  Chemistry   Dr.S.Siva   Nil
  Chemistry   Dr.R.Sudha   Nil
Quick Registration